... to arteterapeutyczny ruch osób niepełnosprawnych, instruktorów i wolontariuszy, którzy poprzez całoroczną pracę artystyczną dążą do zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

You are here: Start Centrum arteterapii O Centrum...

Centrum Arteterapii

Kojące i lecznicze działanie sztuki to wciąż coś,czego większość z nas sobie nie uświadamia. Radość precyzyjnego i celowego działania, możliwość artystycznej reakcji na rzeczywistość, wykorzystywanie swoich naturalnych cech i pozytywne przewartościowanie własnych problemów – takie możliwości daje Sztuka, jeśli uczyni się ją jedynym z niezbędnych aspektów swojego życia.

 

 

 

Centrum ARTEterapii to instytucja promująca i umożliwiająca aktywność artystyczną oraz społeczną osobom pełnosprawnym i niepełnosprawnym z tereny Lublina i Lubelszczyzny. TO swoista „przestrzeń” dla twórczości i kultury. Płaszczyzna integracji i współpracy różnych środowisk społecznych w ramach aktywności kulturalnej, artystycznej i arteterapeutycznej. Centrum ARTEterapii to miejsce, w którym spotykają się doświadczenia dwudziestu lat działań Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku i współzałożycieli Fundacji Centrum Arteterapii.

Centrum Arteterapii to Ludzie

Specjaliści z różnych dziedzin (pedagodzy, muzykoterapeuci, ludzie teatru, plastycy, choreografowie, terapeuci, logopedzi, psycholodzy), którzy widzą wielkie możliwości w sztuce i obcowaniu z nią na co dzień. Instruktorzy i wolontariusze, artyści niepełnosprawni, których jednoczy pasja i zaangażowanie, twórczość amatorska, wspólne tworzenie kultury. Wspólnie robimy coś nie tylko dla siebie . To zespół ludzi, których wieloletnia praca doprowadziła do stworzenia wyjątkowej instytucji – Lubelskiego Centrum ARTEterapii – jedynego takiego ośrodka w kraju.

Centrum Arteterapii to miejsce

- rozwojowe i terapeutyczne wykorzystujące różne formy terapii przez sztukę;
edukacyjne prowadzi szkolenia, daje możliwość podnoszenia kwalifikacji niepełnosprawnym, instruktorom pracującym z niepełnosprawnymi, studentom, wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w tworzenie sztuki i kultury;
- informacyjno – promocyjne gromadzi informacje na temat technik, metod działań arteterapeutycznych, tworzy bazę danych organizacji zajmujących się arteterapią, publikuje zgromadzone materiały;
integracyjne skupia różne środowiska : osoby niepełnosprawne i pełnosprawne; dzieci, młodzież , dorosłych, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne; środowiska wykluczone społecznie i zagrożone marginalizacją : rodziny; wolontariuszy ; umożliwia współpracę i wymianę doświadczeń;
- eksperymentalne poszukuje nowatorskich innowacyjnych form arteterapeutycznych.

Jednocześnie Centrum ARTEterapii to miejsce otwarte na nowe pomysły, twórczych ludzi – wszystkich pragnących zaangażować się w jego tworzenie.

Copyright © Nieprzetetarty Szlak 2022