... to arteterapeutyczny ruch osób niepełnosprawnych, instruktorów i wolontariuszy, którzy poprzez całoroczną pracę artystyczną dążą do zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

You are here: Start Działania

Cykl imprez

W roku 1989 zaczynaliśmy od jednej imprezy - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych, wzięło w nim udział pięć zespołów. Przez lata przybywało zespołów, doszły kolejne przeglądy, konkursy i spotkania realizowane pod wspólnym tematem. Działania te pomagają naszym podopiecznym wejść w klimat rokrocznie wybieranej konwencji, głębiej przeżyć wspólną przygodę, być nie tylko uczestnikami, ale również współorganizatorami Nieprzetartego Szlaku. Dzisiaj Nieprzetarty Szlak obejmie całoroczny cykl działań i imprez realizowanych w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi angażujących ponad tysiąc niepełnosprawnych osób.

Drukuj PDF

Copyright © Nieprzetetarty Szlak 2021