... to arteterapeutyczny ruch osób niepełnosprawnych, instruktorów i wolontariuszy, którzy poprzez całoroczną pracę artystyczną dążą do zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

You are here: Start Działania Skrzynickie Spotkania Teatralne

Skrzynickie Spotkania Teatralne

Od 2001 roku w drugiej połowie sierpnia zainteresowane grupy zapraszamy na Skrzynickie Spotkania Teatralne. W ciągu dwóch tygodni instruktorzy wraz ze swoimi zespołami mają możliwość skupić się na swoim teatralnym pomyśle. Skorzystać z fachowej porady, podejrzeć jak pracują inni wymienić doświadczenia i pomysły..

Drukuj PDF

Copyright © Nieprzetetarty Szlak 2021